Propozice

Hard Card ČGF cze
Hard Card ČGF eng
Desatero pro rodiče golfových nadějí

Propozice Morava Cupu 2018

I. Společná ustanovení

1. Soutěž je určena pro všechny děti a mládež ve věku 5 – 25 let, splňující podmínky pro zařazení do některé z vypsaných kategorií hry na 18 nebo 9 jamek. Kategorie MNbenjamínci, hrající na 9 jamek, je určena pro děti ve věku 5-9 let, hcp 37-bez. Kategorie VW – junioři – je určena hráčům ve věku 19-25, hcp 0-19,4. Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční hráči.

2. Počet turnajů túry:

 • 16 – kategorie AB, CD, EF, GH, IJ, MN, VW
 • +2 závěrečné turnaje na Penati The Legend Course a Skalici, které nejsou zařazeny do Mládežnického žebříčku pro rok 2018

3. Termíny, vypsané kategorie jednotlivých turnajů:

k rozkliknutí:

4. K tomu, aby byl hráč zařazen do celkového vyhodnocení túry, musí odehrát  minimálně 7 turnajů

5. Soutěžní výbor túry

 • ředitel: Lukáš Korda, L.korda@seznam.cz, tel.: +420 736 792 746
 • hlavní rozhodčí: Petr Čuraj, tel.: +420 721 077 007
 • členové soutěžního výboru: Lukáš Korda, Petr Čuraj, Veronika Schwarzová,

6. Soutěžní výbor turnaje: bude určen propozicemi jednotlivých turnajů

7. Informace o túře: www.moravacup.cz

8. Přihlašování, odhlášení, omluvy

 • www.cgf.cz a www.moravacup.cz
 • zahraniční hráči a benjamínci se přihlašují prostřednictvím formuláře, který naleznete na hlavní stránce www.moravacup.cz pod obrázkem konkrétního turnaje, mailem: l.korda@seznam.cz nebo na tel. +420 736 792 746 (Lukáš Korda)
 • přihlašování na konkrétní turnaj začne vždy minimálně 14 dní před jeho konáním
 • po uzávěrce přihlášek (2 dny před zahájením turnaje), jejíž termín bude stanoven v propozicích turnaje vypsaného na serveru ČGF, je možno omluvit/ resp. výjimečně přihlásit hráče prostřednictvím telefonního čísla +420 736 792 746 (Lukáš Korda) nebo zasláním emailu na adresu L.korda@seznam.cz
 • přihlášený hráč, který svoji neúčast neomluví na výše uvedený kontakt alespoň jeden den před zahájením turnaje do 12:00 hod. (tzn.poledne:-)), musí v následujícím turnaji pokrýt náklady ve výši 150,-Kč vynaložené na občerstvení pro jeho osobu- bez zaplacení této částky nebude hráči umožněn start!!!
 • hráč, který se do doby svého startu neomluví vůbec, bude následně po uplynutí pěti minut diskvalifikován
 • informace pro kategorii MN naleznete na hlavní stránce www.moravacup.cz v modrém informačním rámečku
 • informations for foreign players: contact us at +420 736 792 746

9. Podmínky účasti:

 • věk 5 – 25 let ( rozhodující je ročník narození, viz dále kategorie, příklad )
 • hráč musí splňovat podmínky příslušné kategorie
 • zaplacený vklad (startovné)

10. Omezení účasti (orientačně):

 • 120 hráčů 18-ti jamkové hřiště
 • 50-80 hráčů 9-ti jamkové hřiště

11. Vklad:

 • 300,-Kč / jednodenní turnaj
 • 600,-Kč / dvoudenní turnaj

12. Ceny: věcné

13. Kategorie:

 • hráč je zařazen do dané kategorie podle věku dosaženého v daném roce a aktuálního hendikepu
 • hráči kategorií GH, IJ a MN budou zařazeni a vyhodnocováni v těchto kategoriích v průběhu celé túry i v případě dosažení nižšího hcp, než je stanoven hcp pro zařazení do těchto kategorií

Př. Hráč narozen 13.7.2005, v červenci tedy dovrší 13 let, má před svým prvním turnajem Morava Cupu 2018 přesný hcp 28,5. V turnaji si zlepší hcp na 28,0.
→ v prvním turnaji bude zařazen do kategorie IJ (13-16 let, hcp 29-54) a v této kategorii odehraje celou túru, a to i v případě zlepšení svého hendikepu pod hranici stanovenou pro svou kategorii

II. Technická ustanovení:

1. Start, startovní listina

 • start postupný
 • startovní čas viz Oficiální startovní listina turnaje- uveřejněna na stránkách ČGF po 20:00 hod dva dny před zahájením turnaje- poslední změny jsou prováděny do půlnoci před zahájením – např. z důvodu omluv hráčů – prosíme tedy všechny zúčastněné, aby si ráno před odjezdem zkontrolovali svůj startovní čas
 • pro dvoudenní turnaj: Oficiální startovní listina pro druhé kolo bude sestavena dle výsledků kola prvního (v pořadí od nejlepších výsledků v dané kategorii) a uveřejněna po 20:00, nejpozději ve 21:00
 • startovní listina kategorie MN bude vyhotovena nejpozději ve 20:00 den před turnajem
 • startovní listina na stránkách ČGF se může v den turnaje lišit od aktuální listiny u akreditace časovým rozdílem max. 30 min

2. Hra:

 • kategorie AB, CD, EF, VW – 18 jamek na rány „brutto“
 • kategorie GH, IJ – 18 jamek stableford „brutto“
 • kategorie MN – 9 jamek na rány „brutto“
 • pro kategorii GH, IJ a MN platí při hře ustanovení, že hráč, který dosáhne 11 úderů na některé z jamek, jamku nedohrává, hráč kategorie MN zapisuje výsledek 11
 • hraje se podle Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF v roce 2018 a Hard Card 2018, Pravidel golfu a Místních pravidel pořádajícího golfového hřiště
 • odpaliště: chlapci kategorie VW z bílých, chlapci kategorií CD, EF a IJ ze žlutých, ostatních kategorií z červených, dívky kategorie VW z modrých, dívky ostatních kategorií z čevených, kat. MN má speciálně upravené odpaliště
 • caddie je povolen pouze v kategoriích AB a GH a povinen v kategorii MN

3. Vyhodnocení turnaje:

 • vyhlašují se nejlepší první tři hráči v kategoriích AB, CD, EF, GH, IJ, MN, jeden nejlepší hráč v kategorii VW
 • v kategorii AB, CD, EF, VW a MN se vítězem stává hráč s nejnižším počtem ran „brutto“
 • v kategorii GH a IJ se vítězem stává hráč s nejvyšším počtem stablefordových bodů „brutto“
 • u dvoudenního turnaje se vítězem stává hráč s nejnižším součtem výsledků za obě kola- platí pro kategorie AB, CD, EF, MN, VW, u kategorií GH a IJ se vítězem stává hráč s nejvyšším součtem stablefordových bodů „brutto“ za obě kola

4. Rozhodování o pořadí:

 • o 1. místo rozehrávka do prvního rozhodnutí
 • umístění na dalších místech

- lépe zahrané poslední kolo
- lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 jamce – pokud nerozhodne, následuje los
- los

5. Ostatní:

 • mobilní telefony nejsou povoleny- případné nouzové použití dle podmínek soutěží ČGF
 • při turnajích MTM Morava Cup může hráč získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje, který slouží výhradně k měření vzdálenosti; jestliže hráč během stanoveného kola použije měřící zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo odhadování i jiných faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru (např. sklonu, rychlosti větru, teploty, apod.), poruší tím Pravidlo 14-3.; trest za takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda některá z těchto doplňkových funkcí byla použita nebo ne
 • pozdní příchod na start do 5-ti minut – 2 trestné rány, pozdější příchod – diskvalifikace, neomluvený hráč – diskvalifikace
 • vyhlášení výsledků proběhne po dohrání jednotlivých kategorií
 • průběžné pořadí hráčů (k celkovému vyhodnocení)- viz www.moravacup.cz/zebricky
 • doprovod hráče se může pohybovat pouze mimo krátce střižené plochy ve vzdálenosti minimálně 50 m od hráče; toto ustanovení neplatí pro caddie
 • obecné tempo hry – 1. devítka 2:15 hod., 18 jamek 4:30 (nestanoví-li soutěžní výbor jinak)
 • hráči jsou povinni dodržovat časový limit pro hru
 • soutěžní výbor si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek
 • hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí

III. Ustanovení o celkovém vyhodnocení:

1. k tomu, aby hráč byl celkově vyhodnocen, musí odehrát min. 7 turnajů (včetně finálového)

2. do celkového vyhodnocení se započítá 7 nejlépe dosažených výsledků, bodově ohodnocených podle:

a) umístění: bodové ohodnocení za umístění v jednotlivých turnajích je vzestupné od 1 bodu za první místo, 4 bodů za druhé, 6 bodů za třetí, 8 bodů za čtvrté …….atd.
b) herního výsledku: bodové ohodnocení herního výsledku představuje odchylku hry hráče od hry v normě hřiště, pro kategorii MN platí norma hřiště pro 9 jamek

 • vítězem se stane hráč s nejnižším počtem bodů
 • pro dvoudenní turnaj platí: bodové ohodnocení za hru získá hráč součtem bodového ohodnocení z 1. a 2. kola, děleno dvěma

Příklad bodového ohodnocení pro kategorie AB, CD, EF, VW a MN:
Hráč se umístil na druhém místě, za což získá 4 body, a zahrál na hřišti par 72 celkem 80 ran, tj.+8, čímž získá 8 bodů za odchylku od hry v normě (paru) hřiště. Do celkového vyhodnocení se mu započítá 4 + 8 = 12 bodů.

Příklad bodového ohodnocení pro kategorii GH a IJ:
Hráč se umístil na pátém místě, za což získá 10 bodů, a na hřišti par 72 si uhrál 26 brutto bodů, což představuje 10 bodů za odchylku od herní normy (36-26=10). Do celkového vyhodnocení se mu započítá 10 + 10 = 20 bodů

3. v kategoriích EF, CD, AB, GH, IJ a MN budou vyhlášeni nejlepší první tři hráči, v kategorii VW první nejlepší hráč

4. v případě rovnosti rozhodne o vítězi

v kategoriích AB, CD, EF a VW:
1. hráč, který do túry nastoupil s vyšším HCP
2. hráč s nižším HCP k termínu odehrání posledního turnaje Morava Cupu 2018
3. los

v kategoriích GH, IJ:
1. hráč, který do túry nastoupil s vyšším HCP
2. hráč s nižším HCP k termínu odehrání posledního turnaje Morava Cupu 2018
3. los

v kategorii MN:
1. lepší výsledek součtu 3 nejlepších herních výsledků
2. nejlépe zahrané kolo ( přihlíží se ke všem odehraným kolům)
3. los


Sidebar

Fotogalerie

IMG_0732 IMG_0710 IMG_0555 IMG_0319 IMG_0379 IMG_0934

PartneřiPartnerská hřiště